REISDOCUMENTEN

Reisadvies helpt u bij het voorbereiden van uw vakantie met allerhande reistips. Reisnieuws, reizen met kinderen, reizen en gezondheid, reisgidsen, reisweer, visum, valuta, routeplanners, ...REISDOCUMENTEN


Bij het plannen van een reis is het belangrijk om na te gaan welke officiële reisdocumenten u nodig zult hebben. Voor een aantal landen is uw identiteitskaart voldoende, andere landen eisen een paspoort en eventueel een visum. Sommige landen vragen u ook een certificaat van inenting.

Op www.diplomatie.be vindt u per land de inreisvoorwaarden voor Belgen. Neem om helemaal zeker te zijn even contact op met de ambassade van het land dat u bezoekt.

Neem kopieën van je belangrijkste reisdocumenten (identiteitsdocumenten, tickets, rijbewijs, papieren verzekering ...) en hou die bij op een aparte plaats of scan deze documenten in en bewaar ze in een mapje op je mailadres. Wie vaak op het nippertje een bestemming kiest, doet er goed aan steeds in het bezit te zijn van een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimum geldigheidsduur die sommige landen opleggen.

Identiteitskaart

Hoewel de identiteitskaart eigenlijk geen reisdocument is, kunnen Belgen vanaf hun twaalfde jaar de lidstaten van de Europese Unie, sommige aangrenzende staten en enkele verre landen die toeristische trekpleisters zijn, bezoeken met hun identiteitskaart.

Ouders kunnen voor hun kinderen onder de twaalf een bewijs van identiteit met pasfoto aanvragen. Dit bewijs vermeldt wie gecontacteerd kan worden als men het kind ergens alleen aantreft. Het verschaft hun echter niet zomaar de toegang tot alle landen waar Belgen vanaf hun twaalfde met de gewone identiteitskaart wel binnen mogen. In die gevallen heb je een paspoort = reispas nodig.

Paspoort

Een geldig paspoort is vereist voor reizen naar alle landen waarvoor de identiteitskaart niet voldoet. Vraag tijdig een nieuw paspoort of een verlenging aan.

De aanvraag voor een nieuw paspoort wordt ingediend bij de diensten van de gemeente. U brengt vier recente pasfoto's mee, uw identiteitskaart en eventueel uw oude paspoort. De levertijd is ongeveer drie weken. De prijs van het paspoort kan verschillen, al naar gelang de gevraagde geldigheidsduur en de toeslag die door de gemeente wordt aangerekend.

Vijf jaar is de maximale leeftijd van een paspoort. Een paspoort voor 1 jaar dat aangevraagd werd voor 15 maart 2001 kan ten hoogste 4 keer voor een volgend jaar verlengd worden. Een paspoort voor 1 jaar (nieuw model) aangevraagd na 15 maart 2001, kan niet verlengd worden.

Mocht u geen drie weken kunnen wachten, dan kunt u bij de diensten van de gemeente een paspoort aanvragen volgens de snelle procedure. De levertijd is ongeveer drie à vier werkdagen. Voor de versnelde levering worden wel bijkomende kosten aangerekend.

Als u om dringende redenen van humanitaire aard (ongeval, ernstige ziekte, verdwijning of overlijden van een naaste) zeer snel naar het buitenland moet vertrekken, kan door het Ministerie van Buitenlandse Zaken binnen één dag een voorlopig reisdocument geleverd worden. Dit document heeft een beperkte geldigheidsduur voor een bepaalde bestemming. Het kan slechts geleverd worden als er door een bevoegde instantie (ziekenhuis, arts, politie) een schriftelijk bewijs is gegeven van de dringende humanitaire redenen.

Heel wat landen eisen dat uw paspoort nog een ruime periode na uw voorziene vertrek uit het land geldig is. Doe daarover navraag bij de ambassade van het land dat u gaat bezoeken

De verlenging van een paspoort dat aangevraagd werd voor 15 maart 2001 en nog geen 5 jaar oud is gebeurt door de diensten van de gemeente.

Kinderen en reisdocumenten

Een kind dat zonder de ouders reist of niet ingeschreven is in het paspoort van de ouders die het vergezellen, heeft een eigen paspoort nodig om de landen te bezoeken waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart en kan daarmee reizen naar de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat. Kinderen tot 12 jaar kunnen beschikken over een bewijs van identiteit. Dit is een bewijs met pasfoto dat door de gemeentelijke diensten op aanvraag wordt verstrekt De meeste lidstaten van de Europese Unie aanvaarden het bewijs van identiteit alleen als het kind vergezeld is van de ouders.

De aanvraag van een paspoort voor een kind wordt ook ingediend bij de gemeente. Er zijn eveneens vier pasfoto‘s nodig. Tot 18 jaar moeten de ouders toestemming verlenen.

Vanaf hun twaalfde krijgen kinderen een paspoort dat naar keuze 1 of 5 jaar geldig kan zijn. Kinderen tot twaalf jaar kunnen een paspoort krijgen dat, ook naar keuze, 1 of 2 jaar geldig kan zijn. Jongeren van 12 jaar en ouder betalen dezelfde prijs als volwassenen. Tot hun twaalfde hebben kinderen recht op een goedkoper paspoort.

Beide ouders of de ouder die niet meereist kunnen een verklaring opstellen waarin toestemming wordt gegeven voor een bepaalde reis (tijdsduur, bestemming, eventueel persoon of organisatie die vergezelt). Het best is deze verklaring in de taal van de eigen woonplaats én in een wereldtaal opgesteld. De handtekening(en) onder deze verklaring moet(en) "voor echt verklaard" worden door de gemeente. Als ouder en kind een verschillende familienaam hebben, kunnen verwantschap en ouderlijke toestemming aangetoond worden met een door de gemeente echt verklaarde kopie van de geboorte- of erkenningsakte.

Visum

Naast een geldig paspoort hebben Belgen voor een aantal landen ook een visum nodig. Dat is een toestemming om er gedurende een welbepaalde tijdsduur te mogen verblijven. Voor de landen die u op doorreis aandoet, kunt u informeren of u gebruik moet maken van een transitvisum. Dit is geldig voor een beperkt aantal doorreizen binnen een bepaalde duur. Visa worden aangevraagd bij de ambassades of consulaten van de te bezoeken landen, die geheel vrij zijn u al dan niet een visum te verstrekken. Informeer tijdig hoe lang de levertijd is, welke documenten u moet voorleggen en of u alles ook per post kan regelen. Als uw reis wordt georganiseerd door een reisbureau kan het zijn dat dit ook de visaformaliteiten regelt. De prijs voor een visum verschilt naar gelang het te bezoeken land en de geldigheidsduur van het visum. Sommige landen verstrekken een visum aan de grenspost;

Bij het verlaten van een land

Soms moet u bij uw terugreis bepaalde bewijzen - bijvoorbeeld van de uitwisseling van deviezen - voorleggen om een land te kunnen verlaten.

Internationaal inentingscertificaat

Heel wat landen, vooral in risicogebieden, weigeren u de toegang als u geen internationaal erkend bewijs (het ‘gele boekje’) hebt van inenting tegen bepaalde ziektes.

Diefstal of verlies van reisdocumenten

Als u uw paspoort of uw identiteitskaart kwijt bent door diefstal of verlies, dan moet dit onmiddellijk aangegeven worden bij het dichtstbijzijnde politiebureau. In België moet u daarna (met een kopie van de aangifte en 4 nieuwe pasfoto’s) naar de gemeente gaan. In het buitenland gaat u met het proces-verbaal en de foto’s naar de ambassade of het consulaat van België. Deze kunnen zorgen voor een vervangend reisdocument. Indien er geen vertegenwoordiging van België in het betrokken land is, richt u dan tot de ambassade of het consulaat van een andere lidstaat van de Europese Unie, die u een voorlopig reisdocument kan geven of zal zeggen wat u moet doen.

Als u kopies of de nummers van uw reisdocumenten kunt voorleggen, of ook nog uw nationaal nummer in het rijksregister, vergemakkelijkt dit de formaliteiten. Gestolen of verloren identiteitspapieren worden geregistreerd als ongeldig en mogen, ook als u ze terug zou vinden, na registratie nooit meer gebruikt worden.

Met huisdieren op reis

Voor dieren die meegaan naar het buitenland, informeert u het best bij de betrokken ambassade. De meeste landen vragen een bewijs dat het dier gezond is en de vereiste inentingen heeft gekregen. Laat uw dierenarts een certificaat opmaken dat geldig is voor uw reisbestemming. Soms moet dit zelfs gelegaliseerd worden. Er zijn landen die een tatoeage van het dier eisen of de inplanting van een chip. De quarantaine wordt soms nog toegepast.

Uw voertuig en rijbewijs

Als u met eigen vervoer reist, kijk dan na of uw papieren in orde zijn: inschrijvingsbewijs, groene kaart (verzekering), rijbewijs. Zorg dat er ook een bewijs van de Belgische nationaliteit (een ‘B’) achter op uw voertuig staat. Sommige zijn niet gedekt door uw verzekering of stellen bijkomende eisen, ook voor uw aanhangwagen. Uw Belgisch rijbewijs is niet overal in de wereld geldig. Dit kan problemen opleveren als u een auto wilt huren in bepaalde landen. Vraag raad aan de ambassade in België van het betrokken land. Een internationaal rijbewijs kan aangevraagd worden bij de diensten van uw gemeente.

 terug naar boven

- Snurken - Dakkoffer kopen - Springkussen huren Drenthe - Trampoline Tweedehands - Motorhome huren